top of page

Triodos Bank

Triodos Bank.png

Al sinds de oprichting in 1980 investeert Triodos Bank in initiatieven die een positieve impact hebben op de wereld om ons heen. Zo financieren we betere zorg voor kwetsbare ouderen en kinderen. Ook dragen we bij aan het verminderen van voedselverspilling en de productie van schonere energie, en ondersteunen we kunst die inspireert en bruggen slaat.

 

Onze missie is om het geld van onze klanten te laten werken aan positieve maatschappelijke, ecologische en culturele veranderingen. Hierbij zijn de volgende kernwaarden belangrijk:

  • Duurzaamheid

  • Transparantie

  • Uitmuntendheid

  • Ondernemerschap


Bezoek de website van de Triodos Bank...

Triodos Bank
Het manifest

Triodos Bank belooft in het manifest van 2019:

Op landgoed De Reehorst realiseert Triodos Bank het grootste project met omkeerbaar laden ter wereld. Maar liefst 120 bi-directionele laders slaan vanaf eind 2019 zonne-energie op in de batterijen van elektrische auto’s. Deze kunnen op hun beurt de energie weer terugleveren aan het net en aan andere oplossingen als de energievraag hoog is. Elektrische auto's fungeren dus als tijdelijke opslag van elektriciteit. Hierdoor kan het net in de toekomst beter pieken in stroombelasting opvangen. Daarmee draagt dit slimme laadsysteem bij aan de oplossing van een van de grotere uitdagingen in de energietransitie. Onderdeel van het plan is dat de Triodos- deelauto's vervangen worden door 100% elektrische auto's, zodat ze onderdeel worden van het bi-directionele laden.

Triodos Bank is graag bereid te onderzoeken hoe naast Triodos-medewerkers ook de inwoners van Zeist en omstreken gebruik kunnen maken van deze elektrische deelauto's.

bottom of page