Reglement
De deelnemende bedrijven en particulieren worden beoordeeld door een deskundige jury onder leiding van Angelique Laskewitz.
De Gemeente Zeist en de Impact Award Duurzaam Zeist powerd by Heilijgers 2019 hebben een viertal duurzaamheid thema’s:
 • Klimaat en Energie
 • Groen dooraderd Zeist
 • Gezonde leefomgeving
 • Circulaire economie
   
Welke projecten maken kans op de prijs en welke criteria gelden er?
Elk project dat zich onderscheidt op hiervoor genoemde thema’s en significante impact betreffende verduurzaming laat zien.
Elk project dat:
 • de meest vernieuwende en innovatieve technieken
  toepast op het gebied van duurzaamheid;
 • anderen inspireert duurzame activiteiten na te
  volgen;
 • schaalbaar is en breder toepasbaar gemaakt kan
  worden;
 • de bijdrage aan de duurzaamheidsagenda
  concreet kan maken in termen als;
  • CO2 reductie
  • Energiebesparing
  • % circulair
  • Aantal medewerkers aan
  • het deelnemende project
  • Andere indicatoren
 
De deelnemers dienen via het deelnameformulier aan te geven welk initiatief is gerealiseerd en hoe dat bijdraagt aan en impact heeft op een duurzaam Zeist. Deze informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.

Vier weken voorafgaand aan het event zullen per categorie de drie genomineerde deelnemers worden geïnformeerd.

 

Deze zes deelnemers krijgen tijdens het evenement de gelegenheid zich te presenteren middels een filmpje van 45 seconden. De videopresentaties worden op professionele wijze vervaardigd op kosten van de organisatie.

Formuleer de duurzaamheid impact op Zeist zo concreet mogelijk (maximaal één A4). Wees daarin creatief en presenteer dit op een enthousiaste manier.

 

 • Per bedrijf en particulier mogen meerdere projecten ingediend worden.

 • Voor ieder project moet een afzonderlijk deelname- formulier ingediend worden te vinden op de website.

 • Foto’s/tekeningen kunnen mogelijk de inschrijving ondersteunen: Deze foto’s/tekeningen worden vrij van kopierecht beschouwd en krijgt u niet meer teruggestuurd.

Algemene informatie

 • De genomineerde deelnemers ontvangen voor twee personen een gratis entreebewijs voor het evenement.

 • Medewerkers van partnerbedrijven, juryleden en leden van Rotaryclub op Seyst zijn uitgesloten van deelname aan de Impact Award.

Voor vragen kunt u een contact opnemen via de contactpagina.

Schermafbeelding 2019-01-16 om 21.22.46.