top of page
Samen Duurzaam Zeist.png

Samen Duurzaam Zeist

Samen Duurzaam Zeist is een brede beweging van bewoners en organisaties die samen werken aan een groen, gezond en duurzaam Zeist. Wij worden daarbij ondersteund door de gemeente Zeist. Samen Duurzaam Zeist heeft vier pijlers. Pijler 1 staat voor Klimaat en energie. Pijler 2 staat voor Kringloopeconomie. Pijler 3 staat voor Natuur en landschap. Pijler 4 staat voor Gezonde leefomgeving. Alle initiatieven van Samen Duurzaam Zeist vind je op onze site.

Bezoek de website van Samen Duurzaam Zeist...

Samen Duurzaam Zeist
Het manifest

Samen Duurzaam Zeist belooft in het manifest van 2019:

Samen Duurzaam Zeist spant zich in om de krachten in de Zeister samenleving te mobiliseren om bij te dragen aan de duurzame doelen zoals verwoord in de Brede Milieuvisie, onderverdeeld in de volgende pijlers:

  • Klimaat en energie

  • Kringloopeconomie

  • Natuur en landschap

  • Gezonde leefomgeving

bottom of page