top of page

Rotary Op Seyst

Rotary Op Seyst.jpg

Rotaryclub Op Seyst zet zich sinds haar oprichting op 30 september 1993 in voor de maatschappij in en buiten Zeist. 
De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk ‘Service above Self’. 
Bij Rotaryclub Op Seyst doen we dat actief en maken we dat samen zichtbaar. Wij zijn People of Action. Iets van jezelf geven, dienstbaar zijn. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en (inter)nationale projecten en fundraising, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak)kennis.
Rotary biedt diensten aan anderen, bevordert integriteit en begrip voor elkaar in de wereld, bevordert goodwill en vrede door de samenwerking van zakelijke, professionele en maatschappelijke leiders. 
De basis van Rotary is een weerspiegeling van onze kernwaarden: integriteit, diversiteit, service, leiderschap, en ‘fellowship’, vriendschap.
Onze kernwaarden zijn de rode draad in onze beginselen.

Bezoek de website van Rotary Op Seyst...

Rotary Op Seyst
Het manifest

Rotary Op Seyst belooft in het manifest van 2019:

Met ingang van het Rotary jaar 2019-2020 zet Rotary op Seyst duurzaamheid en de SDG's beleidsmatig op de agenda, bijvoorbeeld door het omarmen van duurzame water- en voedingsprojecten.
Bij alle door Rotary op Seyst te organiseren evenementen wordt duurzaamheid apart geagendeerd (denk aan mobiliteit (fiets!), drukwerk alleen indien nodig!) en hergebruik materialen, etc).
Het Impact Event wordt bij ten minste drie andere serviceclubs (al dan niet Rotary) in Nederland onder aandacht gebracht, zodat het initiatief ook door hen kan worden opgepakt.

Opvolging op manifest 2019:

Rotaryclub Op Seyst heeft sinds 2019 verschillende stappen gezet om de clubactiviteiten te verduurzamen. Zo worden er geen uitnodigingen, kaarten en posters meer gedrukt voor activiteiten en laten de leden de auto zoveel mogelijk thuis als zij naar de wekelijkse clubbijeenkomsten  komen. Ook hebben we afgesproken dat een op de vier clubavonden vegetarisch wordt gegeten.

De projecten die we ondernemen en sponseren moeten bijdragen aan het behalen van de Social Development Goals (SDG’s). Zo levert onze club de voorzitter van het Waterplatform van het Rotary District Midden-Nederland en levert zij een substantiële financiële bijdrage aan het door het Waterplatform opgezette project “Wash for schools in Arusha (Tanzania)”.

Rotaryclub Op Seyst heeft de opzet van het Impact Event Duurzaam Zeist gewijzigd van een event dat eens in de twee/drie jaar zou worden georganiseerd in een online event dat drie keer per jaar en aan de hand van een jaarthema plaats vindt.  We hebben afgesproken dat te blijven doen tot 2030: het jaar waarin de doelen van het Klimaatakkoord moeten zijn behaald.

We hebben (de opzet van) het Impact Event Duurzaam Zeist gedeeld met de clubs van ons Rotarydistrict en - via de gouverneur van ons district – met Rotary Nederland.

Opvolging
bottom of page