top of page

Dr. ir. Richard T.M. Smokers

Richard Smokers.png

TNO - Principal Consultant Sustainable Transport and Logistics

Richard Smokers houdt zich al zo’n 30 jaar bezig met onderzoek en advies op het gebied van de energie- en milieu-impacts van mobiliteit en de technische en beleidsmatige opties om mobiliteit te verduurzamen. Hij heeft een groot aantal studies uitgevoerd en geleid op het gebied van o.a. alternatieve brandstoffen en elektrische, hybride en brandstofcelvoertuigen was betrokken bij praktijkproeven, emissiemeetprogramma’s, de ontwikkeling van testprocedures en rekenmodellen en bij scenarioverkenningen. Voor de Europese Commissie heeft hij sinds 2005 een studies uitgevoerd ter onderbouwing van de CO2-normen voor personen-, bestel- en vrachtwagens. 
Binnen de unit Traffic & Transport van TNO werkt Richard nu als Principal Consultant op het gebied van duurzame mobiliteit en logistiek voor klanten als de Europese Commissie, ministeries, gemeenten en bedrijven. Ook is hij adviseur van de unitdirectie m.b.t. de unit-strategie op het gebied van onderzoek en ontwikkeling voor duurzame mobiliteit en logistiek. Hij is lid van het door IenW voorgezeten “missie-innovatieteam” voor Missie D+, het onderdeel van de Integrale Kennis en Innovatie Agenda voor Duurzaamheid en Energie dat zich bezig houdt met de programmering van innovatie op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit.

bottom of page