top of page

Samen bouwen aan een duurzamer Zeist

Column geschreven door Evert-Jan van Hasselt van Samen Duurzaam Zeist.


Duurzaamheid leeft onder de Zeister bevolking. Heel veel mensen zijn op de een of andere manier actief op duurzaamheidsgebied. Of het nu in de eigen omgeving is met bijvoorbeeld zonnepanelen, of vergroenen van tuinen, of met anderen in projectverband. Samen de schouders eronder zetten om Zeist duurzamer te maken.


Veel van die projecten vinden plaats onder de vlag van Samen Duurzaam Zeist. Dit is een beweging van individuele inwoners, bedrijven en de gemeente. Een voor Nederland uniek samenwerkingsverband, waarin mensen met uiteenlopende achtergrond samenwerken in zo’n 40 projecten. Een deel van deze projecten draagt er aan bij om Zeist klimaatneutraal te maken, andere projecten bouwen aan een kringloopeconomie in Zeist, en weer andere projecten zetten zich in voor het vergroenen van Zeist of een gezondere leefomgeving.


Ook al werken deze projecten vooral met vrijwilligers, er zitten soms echte gamechangers tussen! Het project Samen meten aan de leefomgeving (SMAL) bouwt aan een netwerk van meetkastjes verspreid over Zeist. KNMI en RIVM waren ervan overtuigd dat dit een heilloze weg was, omdat daar in hun ogen zeer gespecialiseerde apparatuur voor nodig was. Maar onder de indruk van de eerste meetresultaten, werken deze twee organisaties nu nauw samen met dit project.


Een andere inwoner vond het doodzonde dat veel huizenkopers een nieuwe tuin aanleggen, waarbij de oude planten in de container verdwijnen. Terwijl aan de andere kant mensen met een kleine beurs moeite hebben om planten aan te schaffen om hun tuinen te vergroenen (ter voorkoming van hittestress en wateroverlast). Zij vroeg zich af of er niet een asiel kon komen waar “afgedankte” planten terecht kunnen in afwachting van een nieuw tehuis. Het in de zomer van vorig jaar gestarte tuinplantenasiel bleek een daverend succes, dat nationaal de media haalde!


Inmiddels heeft Samen Duurzaam Zeist een online portal (zie www.samenduurzaamzeist.nl) waar alles te vinden is over deze projecten. Iedereen in Zeist kan op dit portal terecht om te kijken wat er allemaal gebeurt rondom duurzaamheid in Zeist. Maar ook om te zien waar ze zelf aan kunnen bijdragen. Of om het gesprek te starten over onderwerpen, die nog onderbelicht zijn. En voor je het weet heb je medestanders gevonden om zelf een nieuw project te starten.


Het team dat bezig is met de organisatie van het Impact Event Duurzaam Zeist kreeg van burgemeester Koos Janssen het advies om met Samen Duurzaam Zeist contact op te nemen. Daar is een prachtige samenwerking uit ontstaan. Een belangrijk doel van het event is om grotere organisaties in Zeist rondom duurzaamheid te verbinden met kleinere bedrijven en andere initiatieven in de Zeister samenleving. Daardoor ontstaan nog meer kansen om Zeist te verduurzamen.


Daarbij biedt het event een extra mogelijkheid voor de projecten om zich te laten zien. Bijvoorbeeld via de Impact Award Duurzaam Zeist powered by Heilijgers. Uiteenlopende projecten uit de samenleving hebben zich hiervoor ingeschreven. En wij vinden het geweldig dat het Tuinplantenasiel daadwerkelijk genomineerd is voor deze Award!3 weergaven
bottom of page