top of page

Evelien Raap: “Be part of the solution.”

Mede dankzij Evelien Raap werd in 2016 Stichting Energie Zeist opgericht, een bijzonder samenwerkingsverband met de gemeente. Stichting Energie Zeist is genomineerd voor de Impact Award Duurzaam Zeist 2019 powered by Heilijgers. We spreken Evelien over de stichting en duurzaamheid in Zeist.


Stichting Energie Zeist: hoe is deze stichting tot stand gekomen?

“In 2015 is er op initiatief van WattsNext, een energiebesparingsplatform waar ik actief was in het kernteam (samen met genomineerden Jan van den Bremer en later ook Arnout van Dijk), en de gemeente Zeist een samenwerkingsverband opgestart met in totaal 120 betrokkenen in de hele keten van het verduurzamen van koopwoningen. Met elkaar hebben we een versnellingsaanpak ontwikkeld. Deze activiteiten zijn gebundeld binnen de Stichting Energie Zeist, welke in mei 2016 is opgericht. Ik was aanjager van het samenwerkingsverband en werd voorzitter van de stichting. Op 1 januari jl. ben ik teruggetreden als voorzitter en vervul ik sinds september de rol van Algemeen Coördinator voor Stichting Energie Zeist. Per 1 januari doe ik dit voor een deel betaald en verder als vrijwilliger.”


Hoe is het volgens jou gesteld met duurzaamheid binnen Zeist?

“Zeist heeft een groen karakter en duurzaamheid leeft steeds meer. De activiteiten van Stichting Energie Zeist en (niet te verwarren met) de beweging Samen Duurzaam Zeist dragen lokaal ook bij aan meer aandacht voor duurzaamheid. Veel bewoners en bedrijven zijn bereid om stappen te nemen, maar hebben ook zorgen. Blijft het betaalbaar, wat betekent het als er windmolens in Zeist komen?. De politiek moet hier goed naar luisteren en het beleid erop afstemmen. Steeds meer mensen worden zich bewust van de klimaatproblematiek. De groep die er ook echt iets mee doet, wordt gelukkig ook steeds groter.”


Hoe kunnen we lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid nog meer stimuleren?

“Dat in Zeist veel ruimte is voor nieuwe initiatieven, groot en klein, is heel positief. Het creëert betrokkenheid en beweging. Aan de andere kant moeten in de energietransitie nu vooral de goede dingen gebeuren. Daar heeft de gemeente een belangrijke rol in. En wat lokaal al werkt moet je ook kunnen opschalen en versterken.”


Welke wijze woorden wil je de bezoekers van Impact Event Duurzaam Zeist meegeven?

“Niet nieuw, wel relevant: Be part of the solution. Not part of the pollution.”19 weergaven
bottom of page