top of page

5 vragen over duurzaamheid aan Wouter Catsburg

Wouter Catsburg is Wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit, Openbare Ruimte en ICT bij Gemeente Zeist. Tijdens het Impact Event Duurzaam Zeist op 16 mei zal hij spreken over hoe we samen kunnen bouwen aan een groen en duurzaam Zeist. Hoog tijd om hem eens aan de mouw te trekken en vijf prangende vragen over duurzaamheid te stellen!

1. Wat zijn volgens jou de grootste misverstanden rondom duurzaamheid?

Een groot misverstand is dat onze bijdrage, als Zeist of als individu, er niet toe doet. “Het is maar een druppel op de gloeiende plaat en wat ik doe doet er niet toe zolang in land X enzovoort.” Dit is echt een slap excuus om zelf niet in actie te komen. Zonder druppels is er geen oceaan! En het probleem is ook ontstáán door heel veel druppels. Wat wij hier doen heeft impact op onze eigen leefomgeving en op die in andere landen. Kijk maar eens naar al die rommeltjes die er bij Ali-Expres worden besteld en de hele wereld over moeten om via een bestelbusje afgeleverd te worden.


2. Hoe zet Gemeente Zeist zich in voor duurzaamheid?

Als gemeente hebben we verschillende rollen. Eén is de voorbeeldfunctie. Het gemeentehuis met delen uit 1878 en 1908 heeft label A. Bij de herinrichting zijn oude kozijnen omgetoverd tot kastdeuren en wandbedekking. Circulair en ziet er ook nog eens erg gaaf uit. Onze Kinderboerderij De Brink uit 1867 is verduurzaamd: van het gas af, zonnecollectoren, tesla-accu, energie uit afvalwater. Ook initiëren we pilot projecten, samen met inwoners en bedrijven, om te onderzoeken hoe we duurzame energie kunnen opwekken of hoe we woningen van duurzame energie kunnen voorzien. En natuurlijk moeten we duurzaamheid bereikbaar maken. Dit doen we bijvoorbeeld door het subsidiëren van duurzaamheidsinitiatieven via Samen Duurzaam Zeist, Mijn Groene Huis en Mijn Groene Bedrijf. En last but not least: we hebben als gemeente een belangrijke regierol gekregen in de energietransitie. Samen met andere regiogemeenten onderzoeken we wat we kunnen bijdragen aan het opwekken van duurzame energie. En we hebben de opdracht om eind 2021 een Transitievisie Warmte op te leveren: een plan waarin duidelijker wordt wanneer welke wijk aardgasvrij wordt, en hoe die wijken dan van warmte worden voorzien.


3. Duurzaamheid op lokaal niveau: hoe kunnen we dit meer stimuleren?

Inwoners bewust maken dat het om heel praktische zaken gaat: goed afval scheiden, minder steen en meer groen in de tuin, vaker de fiets, hergebruik/reparatie van spullen, minder voedselverspilling, bewaar restjes voor later, douche korter, maak gebruik van ledlampen, thermostaat omlaag als het kan, isoleer… En als we dat met alle 64.000 inwoners doen, reken maar dat dat impact heeft. Gelukkig worden we daarbij enorm geholpen door onze eigen inwoners o.a. via Samen Duurzaam Zeist, Mijn Groene Huis en Mijn Groene Bedrijf.


4. Hoe kunnen we meer bewustzijn creëren rondom klimaatverandering?

Door op een eerlijke manier vertellen wat de gevolgen van de klimaatverandering voor onze inwoners persoonlijk zijn. Ik ben ervan overtuigd dat onze inwoners zich hard willen maken voor een beter klimaat, maar dat het daarvoor nodig is om concreet aan te geven wat wij ervan merken hier in Zeist? Ook hier zien we de effecten, kijk naar de droogte vorig jaar en de hevige regenbuien die wegen deden overstromen. Je kunt je ook afvragen of meer bewustzijn inderdaad de uitdaging is. Misschien zit de uitdaging wel veel meer in het helpen van mensen om vanuit bewustzijn, vanuit goede intenties, de stap te zetten naar actie.


5. Welke wijze woorden zou je onze lezers mee willen geven?

Wat ieder persoonlijk doet, helpt en kan anderen aanzetten om gedrag te veranderen.

21 weergaven
bottom of page