top of page
PGGM.jpg

PGGM

Wij zijn PGGM. Een vaste waarde in zorg en welzijn. We zetten ons in voor een betaalbaar, goed en duurzaam pensioen voor pensioenfondsen - onze opdrachtgevers - en hun deelnemers. Daarnaast dragen we bij aan een leefbare wereld, gezond werken en vitaal ouder worden.

Bezoek de website van PGGM...

PGGM
Het manifest

PGGM belooft in het manifest van 2019:

Verduurzaamt haar wagenpark door per 01-01-2019 de keuzemogelijkheid voor dieselmotoren te schrappen en per 01-01-2022 de uitstoot op nieuwe leaseauto's op 50 gram CO2 (WLTP norm) te maximeren.

Breidt haar eigen energieopwekking uit door het realiseren van nog meer zonnepanelen op het dak van haar kantoor.

Respecteert en stimuleert ecologische structuur en biodiversiteit op haar terrein op dusdanige wijze dat planten en dieren zoveel mogelijk overlevingskansen worden geboden en het terrein van PGGM natuur-rijker wordt.

Reactie en update op het manifest

Vanaf juni 2020 zijn alle nieuwe lease auto’s bij PGGM fossielvrij, om zo toe te werken naar een fossielvrij wagenpark in 2025. Op dit moment is 55% van ons leasewagenpark elektrisch. Daarnaast ligt het dak van PGGM, voor zover mogelijk, vol met zonnepanelen. Ook wordt er geëxperimenteerd met zonnepanelen voor de ramen om onze eigen energie opwek te vergroten. Tegelijkertijd verminderen wij het energiegebruik in ons kantoor ook door de inzet van duurzame warmteopwekking en koelmethodes en het terugbrengen van het sluipverbruik. Het terrein van PGGM is in maart 2021 aangemerkt als een heuvelrug tuin. Dit betekent dat het terrein voor minstens 60% uit groen bestaat, en er zonder gif getuinierd wordt. Het terrein biedt beschutting voor vogels, insecten en inheemse planten die passen in de omgeving. De tuin is ook een voorbeeldtuin, publiek en bewoners zijn welkom om te kijken en geïnspireerd te raken om van hun eigen tuin een stukje Nationaal Park te maken.

Reactie op manifest
bottom of page