top of page

Wie zijn wij

Logo Primair cutted.png

Het Impact Event Duurzaam Zeist is een platform voor kennisuitwisseling op het gebied van duurzaamheid. Het platform is een initiatief van Rotaryclub Op Seyst en is gerealiseerd in samenwerking met diverse publieke en private organisaties uit Zeist en omstreken.
Het Impact Event Duurzaam Zeist vindt zijn oorsprong in 2019 toen in het kader van het 25-jarig bestaan van Rotaryclub Op Seyst een zeer succesvolle eerste feestelijke editie in FIGI werd georganiseerd. 
Op die eerste bijeenkomst hebben de partners het Manifest ondertekend. Daarmee hebben zij vastgelegd welke duurzaamheidsdoelen zij binnen hun eigen organisaties willen behalen. Ook hebben Rotaryclub Op Seyst en de partners zich verbonden om een vervolg op het event te organiseren.
Uiteindelijk heeft dat geleid tot het Impact Event Duurzaam Zeist in zijn huidige vorm: een evenement waaraan alle inwoners van Zeist (en worldwijde omgeving) online en kosteloos kunnen deelnemen. Meer informatie over deelname vindt u hier.

Wie zijn wij
Wat is ons doel

Wat is ons doel

Wij willen met het Impact Event Duurzaam Zeist een uitwisseling mogelijk maken van kennis over duurzaamheid tussen burgers, private organisaties, publieke organisaties en de wetenschap.

Het Impact Event Duurzaam Zeist is laagdrempelig: online deelname is gratis.

Het Impact Event Duurzaam Zeist heeft geen winstoogmerk en geen politieke voorkeur. Alle partners verlenen belangeloos hun medewerking.

Met het Impact Event Duurzaam Zeist willen we het gesprek over duurzaamheid in Zeist gaande houden en de kennis van de inwoners van Zeist over ontwikkelingen op het gebied van  duurzaamheid en toepassing daarvan vergroten. Dat doen we door verbinding te creëren tussen de inwoners, het MKB, de corporates, de publieke en maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven van en in Zeist e.o.

Op die manier willen we met het Impact Event Duurzaam Zeist inspireren tot een gedragsverandering die leidt tot een duurzaam gebruik van de bronnen en middelen die de wereld ons ter beschikking stelt

bottom of page