top of page

Heilijgers

Heilijgers.png

Wij hebben de ambitie een duurzaam vastgoedbedrijf te zijn. Daarom hebben wij het circulair denken en werken omarmd. Je kunt bij Heilijgers nu al mooie voorbeelden (zie hieronder) zien van deze circulaire economie; waarbij pionieren, innoveren en ondernemen leiden tot een win-win situatie. Graag delen we onze kennis met onze opdrachtgevers, zoals concreet nu met een aantal woningcorporaties.
 
Door circulair te denken, integreren wij onze groene idealen nog beter met zakelijke inzichten. Een mooie kans voor ons om, in samenwerking met partners, duurzaam te groeien.
 
Heilijgers wil bijdragen aan de Circulaire Economie. Een wereld waarin geen afval meer bestaat, waarin grondstoffenketens worden gesloten en broeikasgassen verleden tijd zijn.

Bezoek de website van Heilijgers...

Heilijgers
Het manifest

Heilijgers belooft in het manifest van 2019:

Heilijgers onderzoekt (zo mogelijk samen met de Zeister woningcorporaties) in het komende jaar vernieuwende oplossingen om de verduurzaming van gestapelde sociale huurwoningen uit te voeren tegen lagere kosten en/of met een hogere energieprestatie bij gelijke kosten.

Terugkijk doel manifest van 2019:

Er was een goede reden voor dat Heilijgers de Impact Award Duurzaam Zeist 2019 sponsorde. Decennia lang zijn wij nauw betrokken bij de gemeente Zeist. Wij ontwikkelen en bouwen er projecten en wij verduurzamen en renoveren sociale huurwoningen in bewoonde toestand. 

 

Vanuit onze trekkersrol, met oog voor mens en omgeving, hebben wij een gezonde relatie met de Zeister woningcorporaties en de gemeente. Vanuit onze ontwerpverantwoordelijkheid hebben wij invloed op hoe efficiënt een ontwerp is. Daarom hebben wij op 16 mei 2019 het Manifest Impact Event Duurzaam Zeist medeondertekend met als doel: 

 

Heilijgers onderzoekt (zo mogelijk samen met de Zeister woningcorporaties) in het komende jaar vernieuwende oplossingen om de verduurzaming van gestapelde sociale huurwoningen uit te voeren tegen lagere kosten en/of met een hogere energieprestatie bij gelijke kosten.

 

Twee afstudeerders van Hoge School Windesheim hebben daarop uitgebreid onderzoek gedaan naar kostenefficiënte renovatiemethoden. Daaruit zijn innovatieve producten en werkwijzen naar voren gekomen die wij bij volgende verduurzamingsprojecten toetsen op bruikbaarheid en haalbaarheid. Daarnaast stelt efficiënte samenwerking in de keten ons in staat om binnen het beschikbare budget een hoger energielabel te realiseren, of om het complex zo te renoveren dat het weer een parel in de wijk is.

bottom of page