Genomineerden Impact Award Duurzaam Zeist
De voordrachtscommissie ontving meer dan 30 aanmeldingen voor de categorieën Business Impact en Private Impact. Na een zorgvuldige selectieprocedure zijn hier in totaal zes duurzame initiatieven genomineerd voor de Impact Award Duurzaam Zeist 2019 powered by Heilijgers. 
Genomineerd voor Private Impact
Plantenasiel Zeist

Plantenasiel Zeist is ontstaan uit een brainstorm tijdens een bijeenkomst van Samen Duurzaam Zeist (SDZ). SDZ is een initiatief van bewoners van Zeist om onze gemeente (nog!) groener, duurzamer en mooier te maken. Onze projectgroep bestaat uit mensen die van planten en tuinieren houden en zich als enthousiaste vrijwilliger voor het Plantenasiel inzetten. We zien om ons heen dat regelmatig tuinplanten worden weggegooid in kliko’s en bouwcontainers, terwijl die nog heel goed bruikbaar zijn. Aan de andere kant zie je halflege of bijna helemaal bestrate tuinen, terwijl die ook groene oases zouden kunnen zijn: goed voor insecten, beestjes en de waterhuishouding. En ook nog eens mooi om te zien.

 

Plantenasiel Zeist roept alle inwoners op om bewust met hun tuinplanten om te gaan en overtollige planten met anderen te delen. Mensen die tuinplanten kunnen gebruiken om hun tuin te verfraaien, kunnen bij ons kijken wat we in de aanbieding hebben. Mensen die tuinplanten over hebben kunnen ze in pot bij ons afgeven. Alles is gratis! Tuinplanten inleveren en ophalen kan vanaf 7 april 2019 op woensdag- en zondagmiddag van 14.00-16.00 uur via de kraam op Bezoekerscentrum de Boswerf. Je kunt tuinplanten (vaste planten en tweejarigen), kleine struiken, bollen, zaden en stekjes inleveren. Voor bomen en grote struiken hebben we op de Boswerf geen plaats, voor kamerplanten ook niet.

 

We openen dit jaar in ieder geval twee nieuwe Plantenasiel locaties in onze gemeente: bij de Dieptetuin in Zeist en bij moestuinvereniging Eigen Oogst in Den Dolder. En we zijn in overleg met de Weggeefwinkel. Openingstijden van deze nieuwe locaties volgen nog. Ook gaan we het Plantenasiel uitrollen in de straten en wijken door samen met inwoners Plantenasiel "kratjes" in hun voortuinen te plaatsen. Via die kratjes kun je als buurtbewoners planten ruilen (net als je met boeken doet via de little libraries).

Bezoek de website en volg Plantenasiel op Facebook!

Van gas af, waar wachten we op
Mijn naam is Jan van den Bremer, ik ben bewoner/eigenaar van een jaren-50 woning. Ik heb mijn huis een paar jaar geleden van het gas afgehaald en daarmee qua energievoorziening CO2/fossiel-vrij gemaakt. Het huis is door deze  transitie nog comfortabeler geworden en heeft een super lage energierekening. Omdat ik geleerd heb dat dit kunstje eigenlijk niet moeilijk is, maar juist leuk om te doen, inspireer ik anderen graag hetzelfde te doen. Mijn verhaal en het huis lenen zich al een paar jaar uitstekend voor de Nationale Duurzame Huizen Route. Thans wordt het huis ook ingezet voor de duurzame huizen route van Mijn Groene Huis en dient het als voorbeeld voor onze wijk binnen het initiatief ’aardgasloos-HDKB’.
 
Mijn basis ingrediënten zijn:
1. Vertrekpunt;   motivatie, voor zover binnen mijn bereik, aan de toekomst van onze planeet denken.
2. Woonambities in kaart;   wat willen we de komende 10/20 jaar met dit huis. Comfort, toekomst bestendig, onderhoud, et cetera.
3. Integraal ontwerp;   isolatie, verwarmingsinstallatie, ventilatie, koeling en elektra komen samen in één plan. Stapsgewijs uitvoeren geeft vele ‘win’ momentjes.
4. Investering afwegen;   hoe verhoudt e.e.a. zich dit tot de waarde van mijn huis, de waardevermeerdering door verduurzaming, verlaging van de energierekening en het toegenomen wooncomfort.
5. Deskundig advies en uitvoering;   denk aan resultaat-afspraken.

Hoezo impact? Voor een woning met redelijke na-isolatie, die thans nog steeds 1.500 m3 aardgas per jaar verbruikt, kan er per woning nog eens 2.700 kg CO2 worden bespaard. Ga eens uit van 5000 van dit type woningen in Zeist, dan hebben we het dus over 7.500.000 m3 aardgas besparen en 13.500 ton CO2 reductie per jaar. In een wat uitgebreidere presentatie wil ik je graag enthousiasmeren en laten zien hoe uitvoerbaar dit alles is. Wat mij betreft: “Van het gas af, waar wachten we op?”

Alles binnen bereik: een reddingsboei voor levens én het klimaat

Vanzelfsprekend gaat het klimaat ons aan het hart, en dat is investeren in de toekomst.  Maar ook in het heden moeten we vaak levensreddend optreden.  In Nederland krijgen per dag bijna 100 mensen een hartstilstand.  De overlevingskans van hen stijgt significant in gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator).  Stichting Hartslag Zeist wil een dekkend netwerk van AED’s  bereiken, dus binnen 6 minuten loopafstand en 24/7 beschikbaar voor inzet bij reanimatie. De Gemeente werkt aan een duurzame toekomst door een dekkend netwerk van (openbare) laadpalen voor opladen elektrische auto’s. Locaties en plaatsingscriteria van AED’s en laadpalen laten zich goed combineren. Wij gaan ons daarom inzetten om deze AED-laadpaal combinaties een begrip te laten worden in Zeist. Weet je waar een openbare laadpaal staat, dan weet je de AED te hangen en omgekeerd.

Het is een unieke manier om twee belangrijke maatschappelijke thema’s samen te brengen. Het behartigt daarmee de belangen van veel inwoners van Zeist die zich inzetten voor meer 24/7 beschikbare AED’s aan de ene kant en die bewust kiezen voor een elektrische auto om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het klimaat anderzijds. De belangrijkste partijen die voor het realiseren van dit plan gaan samenwerken zijn Hartslag Zeist, de Gemeente Zeist, Pitpoint Clean fuels, degene die de AED-laadpalen zal plaatsen, en Samen Slim Rijden. Het mooie is dat deze samenwerking vooral inzet van energie zal vergen, maar waar geen extra geld voor nodig is. Dit alles zal leiden naar een duurzaam en hartveiliger Zeist.

Bezoek de website en volg Stichting Hartslag Zeist op Facebook!

Genomineerd voor Business Impact
Insulation

Een Groene Wereld – Onze Waarde – Onze Toekomst

  • Wij verzamelen en transformeren natuurlijke reststromen uit de voedselketen in duurzame isolatie.

  • Wij creëren en produceren biologisch afbreekbare isolatie voor de bouw.

  • Wij laten een erfenis achter, een ecologische voetafdruk

 

We staan aan de vooravond van de grootste verbouwing sinds WO II

Meer dan 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen moeten vóór 2050 worden aangepast naar goed geïsoleerde woningen, die met duurzame energie worden verwarmd en gekoeld en waarin schone elektriciteit wordt gebruikt (en waar mogelijk wordt opgewekt).

De meeste isolatie is verre van duurzaam en wordt uiteindelijk Bouw- of Chemisch afval!

Met FS-Insulation bouwen we de eerste commerciële fabriek ter wereld waar we uit co-producten uit de voedselketen honderd procent biologisch isolatiemateriaal gaan maken. Dit gaan we toepassen op daken, in wanden, in vloeren en zelfs voor meubels. En omdat we zoveel voedsel produceren, kunnen we in Nederland volledig zelfvoorzienend worden op het gebied van isolatie. Belangrijk als je beseft welke gigantische hoeveelheden we nodig hebben om de doelstellingen te halen als afgesproken in het energieakkoord.

PUR / Steenwol / Glaswol / EPS etc. hebben we straks niet meer nodig. De Impact op termijn is letterlijk gigantisch, niet alleen Zeist maar onze hele leefomgeving. De bouwtoekomst is LEAN, SMART en Circulair: FS-Insulation is een isolatiemateriaal zonder enige verspilling, perfect passend in de circulaire bouwmethode.

Stichting Energie Zeist

Sinds 2016 helpt de onafhankelijke Stichting Energie Zeist bewoners via Mijn Groene Huis met het verduurzamen van hun woning. En sinds kort ondersteunen wij ook ondernemers via Mijn Groene Bedrijf. Dit doen wij o.a. met subsidie van de gemeente Zeist. We zijn een club van doeners met lef, gezonde drive en veel energie! 

 

In de afgelopen drie jaar hebben wij met meer dan 2.000 bewoners contact  gehad over de mogelijkheden van verduurzamen en hebben wij hen geadviseerd over duurzame maatregelen. En dit aantal groeit elke maand. Bewoners stellen onze onafhankelijkheid en het advies door onze vrijwilligers en professionals op prijs. Wij helpen met plezier Zeister bewoners en bedrijven op weg. Want elke stap telt. En het werkt dubbel zo goed als je het ook leuk en aantrekkelijk maakt. 

 

In vier wijken zijn we actief met de wijkaanpak. Er worden routekaarten ontwikkeld per  type woningen. Dit doen we samen met bewoners en de wijkverenigingen. Ook hier is het van belang dat we bewoners perspectief bieden: een concreet antwoord op de vraag hoe woningen kunnen worden verduurzaamd. Ons nieuwe informatiepunt is sinds eind januari ‘19 open op een nieuwe locatie aan de Slotlaan en onder een nieuwe naam: het Energiecentrum. Een plek voor een goed gesprek  gedegen informatie over de meest moderne duurzame oplossingen en beleving.

 

Ook ondersteunt Mijn Groene Huis met ‘Omlaag die meter’ alle bewoners (dus de ook huurders) van Zeist om minder energie te verbruiken. Door bewustwording van gedrag, nieuwe gewoonten en het nemen van kleine maatregelen. In deze campagne werken wij  samen met de Zeister woningbouwcorporaties.

SEZ is inmiddels de netwerkorganisatie en kenniscentrum voor de verduurzaming in Zeist. Ons netwerk van leveranciers en professionele aanbieders, de collectieve acties, de vele informatiebijeenkomsten in de wijken en de ruime kennis en ervaring die we in huis hebben, helpen  bewoners echt verder met de volgende stap. En op korte termijn ook bedrijven. En met die stappen en versnelling leveren we met elkaar ook een substantiële bijdrage aan het terugdringen van het energieverbruik in de lokale energie transitie en benutten we het potentieel aan zonnedaken in Zeist. SEZ genereert duurzame impact in Zeist.

Kijk op de websites van Mijn Groene Huis, Mijn Groene Bedrijf en Omlaag die Meter en volg Mijn Groene Huis op Facebook!

Zeist deelt mobiliteit (vanuit Samen Duurzaam Zeist)

Veel transportmiddelen worden over de dag genomen maar beperkt gebruikt. En zijn wel kostbaar om te bezitten, zeker duurzame mogelijkheden. Dat was de basis voor Zeist deelt mobiliteit: hoe kunnen we bakfietsen, auto’s en ander vervoer duurzaam maken, efficiënt inzetten en zo betaalbaarder maken. Het plan is opgepakt door een werkgroep vanuit Samen Duurzaam Zeist en zo is in juni 2018 de elektrische deelbakfiets geïntroduceerd. Op drie locaties, binnenkort op 5. Heb jij ze al zien rondrijden door ons dorp, met boodschappen, een koelkast of wasmachine van de Kringloop of juist spullen voor de milieustraat van de RMN?

In augustus is vervolgens de eerste elektrische deelauto naar Zeist gekomen. Al snel een mooi succes en samen met partnerbedrijven Onze Auto en Centraal beheer is het aantal nu naar 8 gebracht onder de naam Samen Slim Rijden Zeist. In 3 wijken kunnen Zeistenaren nu voordelig gebruik maken van moderne, luxe auto’s die op 100% groene stroom rijden. Door het autodelen zijn ook nog eens minder auto’s nodig, wat bijdraagt aan een enorme CO2 en fijnstof reductie, waarbij mensen wel mobiel zijn. Geld én milieu besparen!

Een derde mobiliteitsproject is nog in de planfase: het stroomlijnen van het goederenvervoer voor ondernemers en organisaties in Zeist. Minder vrachtwagens Zeist in. Minder lawaai en minder uitstoot. In de loop van dit jaar moet dat tot uitvoering komen.