top of page
Gemeente Zeist.png

Gemeente Zeist

Steeds meer Zeistenaren vinden duurzaamheid vanzelfsprekend. De gemeente ook! Daarom stimuleren en ondersteunen we duurzame initiatieven van inwoners en bedrijven. Bijvoorbeeld om energiebesparende en energie-opwekkende maatregelen te nemen. Ook proberen we zelf het goede voorbeeld te geven. De gemeentelijke ambities staan beschreven in de Brede Milieu Visie.

Bezoek de website van de Gemeente Zeist...

Gemeente Zeist
Het manifest

Gemeente Zeist belooft in het manifest van 2019:

De gemeente Zeist zet zich actief en met passie in om het partnerschap met bedrijven, instellingen en inwoners te versterken om zo gezamenlijk vorm te geven aan de energietransitie.

Wij zetten ons in om de realisatie van de klimaatdoelstellingen voor iedereen begrijpelijk, haalbaar en betaalbaar te laten zijn.

Opvolging manifest van 2019:

De gemeente Zeist zet zich actief en met passie in om het partnerschap met bedrijven, instellingen en inwoners te verstreken om zo gezamenlijk vorm te geven aan de energietransitie. Zo werken we met inwoners samen aan buurtverkenningen waarin we onderzoeken wat de beste route is naar een fossielvrije buurt. Ook werken we met inwoners samen in het inwonersnetwerk Samen Duurzaam Zeist en hebben we in 2021 samen met het Stadslab de 5K challenge georganiseerd. We zijn trots op alle inwoners die ondanks corona zoeken naar mogelijkheden om bij te dragen aan een duurzaam Zeist. 

Als gemeentelijke organisatie investeren wij in het verduurzamen van ons vastgoed: we isoleren, leggen zonnepanelen en zetten de eerste stappen naar aardgasvrij. Zo maar wat voorbeelden die een indruk geven van hoe we samen bouwen aan een duurzame toekomst zijn: het plaatsen van een circulair tijdelijk schoolgebouw, het kweken van oesterzwammen op de koffiedrab uit de koffieautomaten, het duurzaam elektrisch crematorium, het plaatsen van een batterij voor de zonnepanelen op de kinderboerderij, het apart inzamelen van luiers voor recycling en het realiseren van het laadplein op het Zinzendorfplein. Richtinggevend voor onze inzet zijn de Brede Milieuvisie en de Routekaart Nieuwe Energie.

Opvolging
bottom of page