top of page
Achmea.png

Achmea

Achmea zorgt ervoor dat het leven van mensen door kan gaan op momenten dat het er echt toe doet. Vanaf onze oprichting in 1811 zijn we er door en voor onze klanten én voor de samenleving.  Samen met onze klanten, strategische partners en relaties lossen wij grote maatschappelijke vraagstukken op rond gezondheid, wonen & werken, mobiliteit en inkomen. Zo creëren wij duurzame waarde voor onze klanten, onze medewerkers, ons bedrijf én de samenleving. Vorige generaties konden op ons rekenen. Komende generaties mogen dat ook.

Bezoek de website van Achmea...

Achmea
Het manifest

Achmea belooft in het manifest van 2019:

Werkt aan het realiseren van een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Mobiliteit is daar een belangrijk onderdeel van. Wij gaan onze mobiliteit verder verduurzamen door ons leasepark te elektrificeren. In de tweede helft van 2019 zal een nieuwe regeling worden gelanceerd.
In aanvulling hierop willen wij graag met de gemeente Zeist en andere grote werkgevers in overleg over het realiseren van een betere verbinding tussen OV en kantoorlocaties.

Achmea in 2022

Achmea heeft een concrete doelstelling geformuleerd ten aanzien van een klimaatneutrale bedrijfsvoering: wij willen in 2030 een klimaatneutrale bedrijfsvoering hebben. Dit betreft ons energieverbruik, onze mobiliteit en onze inkoop. Ons wagenpark, voornamelijk leaseauto’s, wordt geëlektrificeerd. Het aantal zakelijke kilometers wordt gereduceerd door de introductie van hybride werkvormen: onze kantoren worden meer een ontmoetings- en vergaderplek; veel werk zal ook thuis gebeuren.

Achmea 2022
bottom of page